Java

Programski jezik Java nastao je sa idejom da se omogući da proces izvršanja određenog programskog koda bude istovetan na različitim računarskim platformama (različitim arhitekturama procesora i različitim operativnim sistemima). Ovo je postignuto upotrebom takozvanih Java Virtuelnih Mašina (možemo ih posmatrati kao svojevrstan operativni sistem unutar operativnog sistema računara domaćina), čime se postiže da određeni program funkcioniše na isti način na mobilnom uređaju i desktop računaru.

U I polugodištu, učenici se upoznaju sa programskim jezikom Java, a opšte znanje vezano za objektno orijentisano programiranje, stečeno u III godini, proširuje se dodatnim oblastima.

Python

Python je interpretirani programski jezik visokog nivoa, pogodan za pisanje skripti i automatizaciju procesa u okviru operativnog sistema i drugim oblastima. Takođe ga odlikuju jednostavnost i velika preglednost programskog koda.

U II polugodištu, učenici pišu i isprobavaju veći broj programa u Python-u, a poseban akcenat je na pisanju web-crawler skripti.

Android SDK

Android je operativni sistem za mobilne telefone, nastao modifikacijom i nadogradnjom robusnog, kvalitetnog i popularnog kernela (dela operativnog sistema, zaduženog za osnovne operacije) operativnog sistema Linux. Prateći SDK (Software Development Kit) je alat koji omogućava programerima da razvijaju raznovrsne aplikacije za ovaj široko rasprostranjeni operativni sistem.

U II polugodištu, učenici se upoznaju sa procesom izrade mobilnih aplikacija za Android platformu.

Za kraj godine, predviđen je završni projekat - Android aplikacija.

Podelite sa prijateljima: