F.A.Q.

Na ovoj stranici potrudićemo se da odgovorimo na neka od vaših najčešće postavljanih pitanja ....

- Kako mogu prijaviti dete za testiranje?

Za testiranje se možete prijaviti preko našeg online formulara: PRIJAVA ZA TESTIRANJE (2021/22).

Ukoliko imate problema sa pristupom online formularu, možete nas kontaktirati lično, preko sledećeg linka: KONTAKT STRANICA.

- Da li se testiranje plaća?

Testiranje je besplatno. Jedino što je potrebno (i obavezno!), je da učenik na testiranje ponese pribor za pisanje i đačku knjižicu (ili drugi prigodan dokument sa fotografijom učenika).

Više o proceduri testiranja:

TESTIRANJE 2020/2021

- Da li deca dobijaju sertifikat posle završenog školovanja?

Posle svake uspešno završene školske godine, deca dobijaju sertifikat na kome je navedeno gradivo koje je u datoj školskoj godini pređeno, odnosno gradivo koje je učenik uspešno savladao.

- Moje dete godinama uspešno radi na računaru (korisnički programi, igre, YouTube ....). Da li će to biti od pomoći pri savlađivanju veštine programiranja?

Donekle, ali ne u velikoj meri. Uprkos popularnom načinu razmišljanja, ne postoji direktna veza između nečijeg poznavanja rada na računaru i veštine programiranja (kao što nisu svi dobri vozači obavezno i dobri automehaničari, ili konstruktori automobila).

Iako su dobri programeri uglavnom i vrsni poznavaoci ostalih oblasti računarske tehnike, obrnuto ne važi kao pravilo.

- Moje dete je izrazito dobar matematičar. Da li to znači da će biti i dobar programer?

U ovom slučaju, odgovor je - najverovatnije da, ali, nije zagarantovano (najčešće se ove dve stvari poklapaju, ali ne i uvek).

- Da li vašu školu mogu da upišu deca mlađa od 9 godina?

Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše škole programiranja je da učenici koji pohađaju školu budu zadovoljni onim što su naučili kod nas.

Iskustvo je pokazalo da deca pre 3. razreda osnovne škole imaju poteškoća sa održavanjem pažnje na časovima koji traju 90 minuta i nepoznavanjem osnova artitmetike (pre svega, sa pojmovima negativnih i decimalnih brojeva, čije je razumevanje krajnje neophodno za razumevanje osnova programiranja), što dovodi do toga da nisu u stanju da nastavu programiranja prate na način koji bi im omogućio da gradivo zapravo razumeju i na pravi način usvoje.

Zbog svega navedenog, donja starosna granica za upis je upravo 3. razred osnovne škole.

Nemojte se obeshrabriti - potrebno je samo malo sačekati! :)

- Da li vašu školu mogu da upišu deca starija od 16 godina?

Kao što smo naveli u prethodnom odgovoru, vezanom za mlađe učenike, tako isto želimo i da stariji učenici prate nastavu na kvalitetan način.

Iskustvo je pokazalo da učenici 3. i 4. razreda srednjih škola koji upišu prvu godinu školovanja kod nas (za razliku od učenika koji već pohađaju školu programiranja), imaju poteškoća sa usklađivanjem školskih (pre svega, pripreme za prijemni ispit za upis na fakultete) i drugih obaveza, sa praćenjem nastave programiranja.

Ipak, u posebnim slučajevima (kada u usmenom razgovoru procenimo da polaznik ima veliko interesovanje (poželjno i predznanje) i motivaciju), omogućujemo upis i učenicima starijih razreda srednje škole (pod uslovom da u grupama za učenike srednjih škola ima mesta koje nisu popunili učenici prva dva razreda).

- Da li se za upis u drugu (treću, četvrtu ....) godinu ponovo polaže test?

Kvalifikacioni test predviđen je samo za upis novih đaka u 1. godinu školovanja.

Za upis u naredne godine školovanja programom je predviđeno sledeće: na kraju 1. godine školovanja deca polažu test poznavanja gradiva, dok učenici starijih godine izrađuju završni projekat. Posle uspešno položenog testa (za 1. godinu), odnosno uspešno izrađenog završenog projekta (za starije godine), dete stiče pravo upisa u narednu godinu školovanja.

O programu se više možete obavestiti preko sledećeg linka: PROGRAM ŠKOLE SA RASPOREDOM GRADIVA PO GODINAMA.

- Kakav je ostatak procedure za upis u naredne godine školovanja?

Neposredno pred početak nove školske godine, pozvaćemo vas preko telefona, radi dogovora o nastavku školovanja vašeg deteta.

- Da li postoji mogućnost nadoknade propuštenih časova?

U cilju nadoknade propuštenih časova, svake srede posle radnog vikenda (u terminu od 17:30 do 19:30), organizujemo konsultacije na kojima se deca mogu obratiti dežurnom nastavniku sa pitanjima vezanim za propušteno gradivo.

Više informacija možete dobiti preko sledećeg linka:

KONSULTACIJE

- Da li je školarinu moguće plaćati na rate i da li nudite popuste u određenim okolnostima?

Godišnju školarinu moguće je platiti u sedam jednakih mesečnih rata.

Uloliko odjednom uplatite školarinu za celo polugodište, ostvarujete popust od 10%, dok uplatom iznosa za celu školsku godinu, ostvarujete popust u iznosu od 15%.

Takođe, nudimo popuste za "braće i sestre": za drugo upisano dete ostvarujete popust u iznosu od 10%, a za treće u iznosu od 50%.

- Da li deca mogu zapravo da nauče programiranje u vašoj školi?

Pod uslovom da je dete iskreno zainteresovano za programiranje i da pristupa gradivu na ozbiljan i odgovoran način, odgovor je (bez obzira na uzrast polaznika), uvek i nedvosmisleno - da!

Posle završenog petogodišnjeg programa (pod već navedenim uslovima), deca su upoznata sa metodama proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja, tehnologijama za kreiranje statičkih i dinamičkih web-sajtova koji su povezani sa bazama podataka, kao i Android aplikacija za mobilne telefone (takođe, polaznici koji završavaju naš petogodišnji program u starijim razredima srednje škole, upoznaju se i sa složenijim algoritmima i strukturama podataka).

Sve ovo utiče krajnje pozitivno na samopouzdanje dece i nemerljivo pomaže tokom prvih godina akademskih studija i daljem samostalnom radu u razvoju aplikacija i web-sajtova.

Bivši učenici škole programiranja koji su danas uspešni programeri (od kojih su neki takođe i kolege predavači u našoj školi), naš su veliki ponos, izvor zadovoljstva i pokazatelj da program škole daje kvalitetne rezultate!

Podelite sa prijateljima: