F.A.Q.

Na ovoj stranici potrudićemo se da odgovorimo na neka od vaših najčešće postavljanih pitanja ....

Kako mogu prijaviti dete za testiranje?

Za testiranje se možete prijaviti preko online formulara: PRIJAVA ZA TESTIRANJE (2024/25).

Ukoliko imate problema sa pristupom online formularu, možete nas kontaktirati lično, preko sledećeg linka: KONTAKT STRANICA.

Da li se testiranje plaća?

Testiranje je besplatno, ali, potrebno je (i obavezno), da učenik na testiranje ponese pribor za pisanje i đačku knjižicu (ili drugi prigodan dokument sa fotografijom učenika koji polaže test).

Više o proceduri testiranja:

TESTIRANJE 2024/2025

Da li deca dobijaju sertifikat posle završenog školovanja?

Posle svake završene školske godine, deca dobijaju sertifikat na kome je navedena školska godina, godina školovanja u školi Sistem pro koju je učenik uspešno završio, kao i gradivo koje je obrađeno tokom godine.

Moje dete godinama uspešno radi na računaru (korisnički programi, igre, YouTube ....). Da li će to biti od pomoći pri savlađivanju veštine programiranja?

Sasvim moguće, ali, nije obavezno. Uprkos popularnom načinu razmišljanja, ne postoji direktna veza između nečijeg poznavanja rada na računaru i veštine programiranja (isto kao što nisu svi dobri vozači obavezno i dobri automehaničari, ili konstruktori automobila).

Iako dobri programeri uglavnom jesu vrsni poznavaoci ostalih oblasti računarske tehnike, obrnuto ne važi kao pravilo.

Moje dete je izrazito dobar matematičar. Da li to znači da će biti i dobar programer?

Rekli bismo da je verovatnoća primetno veća nego u prethodnom slučaju, ali, ni ovoga puta ništa nije zagarantovano (dobri matematičari najčešće postanu i dobri programeri, ali, ne uvek). :)

Da li vašu školu mogu da upišu deca mlađa od 9 godina?

Jedan od osnovnih poslovnih ciljeva naše škole programiranja je to da učenici koji pohađaju školu (i mlađi, i stariji), budu zadovoljni onim što su naučili kod nas.

Iskustvo je pokazalo da deca pre 3. razreda osnovne škole imaju poteškoća sa održavanjem pažnje na časovima programiranja, koji traju 90 minuta i, takođe (sasvim očekivano :)), mlađa deca nisu dovoljno upoznata sa osnovama aritmetike (pre svega, sa negativnim i decimalnim brojevima, što su osnovni pojmovi koje je neophodno dobro razumeti pre nego što se neko upusti u izučavanje programiranja).

Navedene okolnosti dovode do toga da deca mlađa od 3. razreda osnovne škole nisu u stanju da nastavu programiranja prate na način koji bi im omogućio da gradivo zapravo razumeju i na pravi način usvoje - i upravo zato je donja starosna granica za upis, 3. razred osnovne škole.

Nemojte se obeshrabriti - potrebno je samo malo sačekati! :)

Da li vašu školu mogu da upišu deca starija od 16 godina?

Slično kao u prethodnom odgovoru (koji je vezan za mlađe učenike), želimo da stariji učenici takođe prate nastavu na kvalitetan način.

Iskustvo je pokazalo da učenici 3. i 4. razreda srednjih škola koji upišu prvu godinu školovanja kod nas (za razliku od učenika koji već pohađaju školu programiranja), imaju poteškoća sa usklađivanjem školskih i drugih obaveza, sa praćenjem nastave programiranja (pažnju najviše "odvlače" pripreme za prijemni ispit za upis na fakultete i sl).

Ipak, u posebnim slučajevima, kada u usmenom razgovoru procenimo da polaznik ima veliko interesovanje i motivaciju (a poželjno je i predznanje), omogućavamo upis i učenicima starijih razreda srednje škole (pod uslovom da u grupama za učenike srednjih škola ima mesta koje nisu popunili učenici prva dva razreda).

Da li se za upis u drugu (treću, četvrtu ....) godinu, ponovo polaže test?

Kvalifikacioni test predviđen je samo za upis novih đaka u 1. godinu školovanja.

Za upis u naredne godine školovanja, programom je predviđeno sledeće:

  • na kraju 1. godine školovanja, učenici polažu test poznavanja gradiva
  • učenici starijih godine izrađuju završni projekat

Posle uspešno položenog testa (za 1. godinu), odnosno, uspešno izrađenog završenog projekta (za starije godine), učenik stiče pravo upisa u narednu godinu školovanja.

O programu se više možete obavestiti preko sledećeg linka: PROGRAM ŠKOLE SA RASPOREDOM GRADIVA PO GODINAMA.

Kakav je ostatak procedure za upis u naredne godine školovanja?

Neposredno pred početak nove školske godine, pozvaćemo vas preko telefona, radi dogovora o nastavku školovanja vašeg deteta.

Da li postoji mogućnost nadoknade propuštenih časova?

U cilju nadoknade propuštenih časova, svake srede posle radnog vikenda (u terminu od 17:30 do 19:30), organizujemo konsultacije na kojima se deca mogu obratiti dežurnom nastavniku sa pitanjima vezanim za propušteno gradivo.

Više informacija možete dobiti preko sledećeg linka:

KONSULTACIJE

Da li je školarinu moguće plaćati na rate i da li nudite popuste u određenim okolnostima?

Godišnju školarinu moguće je platiti u sedam jednakih mesečnih rata.

Uloliko odjednom uplatite školarinu za celo polugodište, ostvarujete popust od 10%, dok uplatom iznosa za celu školsku godinu, ostvarujete popust u iznosu od 15%.

Takođe, nudimo i popuste za "braće i sestre": za drugo upisano dete ostvarujete popust u iznosu od 10%, a za treće, u iznosu od 50%.

Da li deca mogu zapravo da nauče programiranje u vašoj školi?

Pod uslovom da je dete iskreno zainteresovano za programiranje, i gradivu pristupa na ozbiljan i odgovoran način, odgovor je (bez obzira na uzrast polaznika), uvek i nedvosmisleno - da.

Posle završenog petogodišnjeg programa (pod prethodno navedenim uslovima), deca su upoznata sa metodama proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja, tehnologijama za kreiranje statičkih i dinamičkih web-sajtova koji su povezani sa bazama podataka, kao i sa tehnologijom izrade Android aplikacija za mobilne telefone (takođe, polaznici koji završavaju naš petogodišnji program u starijim razredima srednje škole, upoznaju se i sa složenijim algoritmima i strukturama podataka).

Sve to utiče krajnje pozitivno na samopouzdanje dece i nemerljivo pomaže tokom prvih godina akademskih studija i daljem samostalnom radu u razvoju aplikacija i web-sajtova.

Bivši učenici škole programiranja, koji su danas uspešni programeri (a neki su takođe i kolege predavači u školi Sistem Pro), naš su veliki ponos, izvor zadovoljstva i pokazatelj da program škole daje kvalitetne rezultate!

Podelite sa prijateljima: