I polugodište:

 • Java - Osnovni kurs - Uvod u radno okruženje i virtuelne mašine, obnavljanje i utvrđivanje osnova OOP-a kroz programski jezik Java
 • Java - Napredni kurs - Napredni koncepti Jave: polimorfizam, apstraktne klase, interfejsi, generici, niti ....
 • Samostalna izrada projekta, uz korišćenje stečenog znanja
 • Složene strukture podataka - implementacija preko čvorova (povezane liste, stek, redovi za čekanje, balansirana stabla pretrage, heap, segmentna stabla, hash tabele ...) *
 • Regularni izrazi - viši nivo *
 • Lambda funkcije i osnove funkcionalnog programiranja*
 • Detaljno upoznavanje sa optimalnim pristupom objektno orijentisanom programiranju (biranje odgovarajućih struktura podataka, racionalno korišćenje memorijskih i procesorskih resursa, preglednost projekta) - kroz konkretne primere iz svakodnevne prakse
 • Prevođenje programskih jezika - osnove *
 • Python - osnove (funkcije, objekti, pokretanje skripti), automatizacija procesa u Windows okruženju, web-crawleri

II polugodište:

 • Android Studio - uvod u okruženje, osnovni elementi Android aplikacija (layout, grafički elementi) i izrada jednostavnih aplikacija koje koriste jednu formu (activity)
 • Struktura Android aplikacija: activity, fragment, događaji (activity lifecycle), intent, manifest ....
 • Povezivanje sa lokalnom SQLite bazom (čuvanje korisničkih podešavanja za kreirane aplikacije)
 • Izrada složenije aplikacije koja koristi više od jedne forme (activity) i čuva korisnička podešavanja u lokalnoj bazi
 • Upoznavanje sa Firebase backend-om (kreiranje i podešavanje naloga, pristup podacima na udaljenom računaru preko JSON formata)
 • Samostalna izrada složenog projekta (mobilne aplikacije) sa backend-om, uz korišćenje stečenog znanja
 • Završni projekat

* Zbog svoje složenosti i težine, oblasti označene zvezdicom predviđene su za starije grupe (grupe učenika koji u V godini škole programiranja već pohađaju srednju školu), kao priprema za univerzitetske studije - osim kada, po proceni predavača, postoje interesovanje i realne mogućnosti za izvođenje nastave iz navedenih oblasti i sa mlađim polaznicima

Podelite sa prijateljima: