I polugodište:

 • SQL Server - detaljno upoznavanje sa odgovarajućom SQL sintaksom (kreiranje tabela, unos, brisanje i manipulacija podacima preko SQL jezika), načini kreiranja složenih upita koji koriste podatke iz više povezanih tabela
 • Povezivanje C# aplikacija sa bazama podataka
 • Izrada C# aplikacije uz korišćenje baze

II polugodište:

 • MySql - uz detaljno upoznavanje sa odgovarajućom SQL sintaksom i naprednim upitima
 • PHP - web serveri, dinamičko kreiranje HTML sadržaja, HTTP protokol
 • Superglobalne promenljive za prenos podataka između stranica ($_GET, $_POST, $_SESSION, $_COOKIE)
 • Kreiranje formi za prosleđivanje upita i obrada prosleđenih podataka
 • Povezivanje sa MySql bazom i obrada podataka
 • Regularni izrazi - osnovni nivo
 • PDO (PHP Data Objects) *
 • Zaštita podataka i sprečavanje zloupotrebe (sanitacija ulaza, prepared statements *)
 • AJAX - osnove (asinhrono osvežavanje sadržaja HTML elemenata, dinamičko popunjavanje padajućih menija, automatsko osvežavanje stranice sadržajem iz baze, prosleđivanje složenih struktura podataka preko JSON formata)
 • Asinhroni JavaScript - promise/then/catch, async/await, web worker*
 • Fetch API
 • Izrada full stack aplikacije uz korišćenje stečenog znanja
 • Završni projekat

* Zbog svoje složenosti i težine, oblasti označene zvezdicom predviđene su za starije grupe (grupe učenika koji u IV godini škole programiranja već pohađaju srednju školu), kao priprema za univerzitetske studije - osim kada, po proceni predavača, postoje interesovanje i realne mogućnosti za izvođenje nastave iz navedenih oblasti i sa mlađim polaznicima

Podelite sa prijateljima: