I polugodište:

 • HTML5 - Semantički tagovi i standardi za kreiranje optimalne strukture HTML stranice, sa elementima SEO optimizacije
 • CSS - nivo 2 (CSS3 svojstva, Flexbox, CSS Grid, Bootstrap)
 • JavaScript - nivo 2 (objekti, napredne metode za iteraciju nizova, šablonske niske, izrada aplikacija i mini-igara)
 • Responzivni web dizajn
 • Biblioteka jQuery - efekti i animacije (klizeći elementi, galerije slika ....)
 • Postavljanje sajta na server (hosting, domen)
 • Izrada dinamičkog web sajta, uz korišćenje stečenog znanja
 • Relacione baze podataka - osnove (Access)

II polugodište:

 • Osnove Objektno orijentisanog programiranja (klase, objekti, polja, metode, enkapsulacija, nasleđivanje ....)
 • Primeri korišćenja objekata i klasa u rešavanju zadataka iz svakodnevnog života
 • Izrada aplikacije / igre, uz korišćenje stečenog znanja
 • Završni projekat
Podelite sa prijateljima: