I polugodište:

  • Osnove web dizajna (jezik HTML i web protokoli, tagovi i struktura stranice)
  • CSS - osnovni nivo (selektori, svojstva, stilizacija HTML elemenata)
  • JavaScript - osnovni nivo (povezivanje sa HTML elementima, funkcije, događaji, DOM)
  • Izrada statičke web stranice

II polugodište:

  • Uvod u .NET platformu i Visual Studio
  • Visual C# - Izrada aplikacija sa formama (prozori, dugmad, padajući meniji, metode, događaji, tajmeri, validacija korisničkog unosa ....) *
  • Korišćenje debagera i ostalih alata iz radnog okruženja Visual Studio
  • Osnove 2D grafike
  • Izrada aplikacije / igre, uz korišćenje stečenog znanja
  • Završni projekat

* Iako je pri upoznavanju sa programskim jezikom C# akcenat na aplikacijama sa formom (prozorima), učenici tokom II polugodišta obavezno izrade i veći broj konzolnih aplikacija

Podelite sa prijateljima: