I polugodište:

 • Istorijat i osnove računarstva i informatike
 • Osnove operativnog sistema Windows 10
 • Osnove Office paketa - Word, Excel i Power Point
 • Brojevni sistemi (binarni, oktalni i heksadekadni, prebacivanje iz jednog sistema u drugi, računske operacije)
 • Osnove algoritmike, dijagrami toka
 • Uvod u C/C++ (istorijat i osnovni principi programiranja i programskih jezika višeg nivoa)

II polugodište:

 • C/C++ - Struktura programa, osnove proceduralnog programiranja, osnovne biblioteke
 • Tipovi podataka i naredbe ulaza/izlaza
 • Programi proste linijske strukture
 • Programi sa grananjem
 • Programske petlje (while, for i do-while)
 • Funkcije i rekurzija *
 • Nizovi
 • Matrice *
 • Primena algoritama u rešavanju zadataka sa takmičenja * i drugih problema
 • Strukture podataka *
 • Tekstualne datoteke *
 • Završni test

* Oblasti označene zvezdicom nisu predviđene za najmlađe grupe (III i IV razred osnovne škole), osim kada, po proceni predavača, postoje interesovanje i realne mogućnosti za izvođenje nastave i sa najmlađim polaznicima

Podelite sa prijateljima: