godina I II III IV V VI

VI godina predstavlja dodatak osnovnom petogodišnjem programu. Prvo polugodište posvećeno je dodatnim temama koje nisu obuhvaćene osnovnim programom, dok je drugo polugodište obično namenjeno izradi većeg samostalnog projekta (programa, igre, web-aplikacije).

Teme koje se tipično obrađuju u VI godini su:

  • Algoritmi i strukture podataka
  • Linux i open source softver
  • Prevođenje programskih jezika
  • Enkripcija / dekripcija
  • Funkcionalno programiranje
  • Administracija računarskih mreža
  • Osnove hardvera

Važno je napomenuti da su navedene teme samo okvirne smernice i da je program VI godine, kao i raspored predavanja i vežbi, stvar dogovora između učenika i predavača - uvek na obostrano zadovoljstvo.

Podelite sa prijateljima: