HTML5 i CSS3

Znanje vezano za web dizajn, koje su učenici stekli tokom druge godine, proširuje se upoznavanjem sa HTML5 sintaksom, novim tagovima (koje je donela nova verzija jezika) i standardima za njihovo međusobno povezivanje, u cilju što bolje SEO optimizacije sajta.

Kada je u pitanju CSS, pažnja se posvećuje efektima, tranzicijama i responzivnom web dizajnu (skupu tehnika koje omogućavaju prilagođavanje sadržaja i izgleda stranice dimenzijama ekrana uređaja preko koga se sajtu pristupa).

Responzivni web dizajn

Responzivni web dizajn je skup tehnika čiji je cilj prilagođavanje stranice (u estetskom i funkcionalnom smislu) uređaju na kome se prikazuje. Tehnologije koje se izučavaju u 1. polugodištu III godine su Flexbox, CSS Grid i Bootstrap (kao popularni framework koji olakšava mnoge zadatke u ovoj oblasti).

jQuery i napredni JavaScript

jQuery je (verovatno najpopularnija) biblioteka za programski jezik JavaScript koja omogućava lakši pristup HTML elementima iz JavaScript koda, lakšu manipulaciju CSS-om i postizanje modernih, dopadljivih efekata na stranicama (galerije slika, klizeći elementi i druge animacije).

Prethodno stečeno znanje iz oblasti JavaScript-a unapređuje se i koristi za izradu jednostavnih web aplikacija i mini-igara, uz upotrebu jQuery biblioteke.

Baze podataka (Access)

Relacione baze podataka su sistemi međusobno povezanih tabela koji omogućavaju skladištenje podataka, sadrže alate za njihovu brzu i efikasnu obradu i kao takve su neizostavan deo velikog broja računarskih aplikacija i većine web sajtova.

Na kraju I polugodišta, učenici se upoznaju sa osnovnim konceptima relacionih baza podataka (tabela, slog, polje, ključevi, osnovni SQL upiti), što predstavlja osnovu za dalju razradu u IV godini.

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje (OOP) je stil programiranja (popularan i široko zastupljen u većini projekata u računarskoj industriji), nastao iz potrebe da se omogući simuliranje objekata iz spoljnjeg sveta na računarskim sistemima, u kome se zadaci rešavaju korišćenjem objekata (složenih tipova podataka koji se odlikuju svojim stanjem i ponašanjem).

U II polugodištu, učenici se upoznaju sa osnovnim konceptima objektno orijentisanog programiranja (objekat, klasa, polje, metoda, enkapsulacija, nasleđivanje) i načinima njihovog korišćenja u rešavanju zadataka iz spoljnjeg sveta.

Stečeno teoretsko znanje se primenjuje u izradi većeg broja mini-projekata i bar jednog projekta većeg obima (aplikacija ili igra).

Kao i u II godini, za kraj godine je predviđen završni projekat (Windows aplikacija ili igra, uz korišćenje klasa i objekata), posle koga (u slučaju da dati projekat uspešno izrade samostalno), učenici ispunjavaju uslov za prelazak u IV godinu.

Podelite sa prijateljima: