Windows i Office

Dobro poznavanje Windows okruženja spada u same osnove računarske pismenosti, pa je stoga, na samom početku, za najmlađe polaznike predviđeno detaljno upoznavanje sa komandama operativnog sistema Windows 10 i korisničkim programima za uređivanje teksta, otvaranje fotografija, arhiviranje fajlova i čitanje/slanje elektronske pošte, dok stariji polaznici isti program prelaze brže, u skladu sa uzrastom i predznanjem.

Pored navedenog, polaznici se upoznaju sa programima iz Office paketa: Word (priprema dokumenata za štampu, ubacivanje slika i tabela u tekstualni dokument), Excel (obrada podataka u tabelama, formule i grafikoni) i PowerPoint (izrada multimedijalnih prezentacija).

Algoritmi i brojevni sistemi

Algoritam je postupak (plan), sastavljen iz precizno definisanih pojedinačnih koraka, po kome računar rešava određeni zadatak. Jednostavni algoritmi zapisuju se preko takozvanih dijagrama toka (specijalnih grafikona kojima se iscrtava tok izvršavanja programa). Polaznici se upoznaju sa procesom dizajniranja algoritama, u kome se teži što elegantnijem i što efikasnijem postupku, kojim će se dati problem rešiti na što jednostavniji način.

Binarni brojevni sistem je osnova jezika koji računari neposredno razumeju, pa je stoga bitno da se mladi programeri, još na početku, upoznaju sa ovim načinom zapisivanja brojeva, znakova i drugih podataka (pored binarnog brojevnog sistema, pažnja se posvećuje i oktalnom i heksadekadnom sistemu).

C/C++

C i C++ su moćni i (i dalje) vrlo popularni programski jezici koji nalaze primenu u brojnim oblastima računarske tehnike. Iako na samom početku zahtevaju malo više napora od nekih drugih, naizgled lakših, programskih jezika, uloženi trud se višestruko isplati kroz godine programerske prakse, pogotovo ako uzmemo u obzir da je sintaksa (način zapisivanja proramskog koda) većine modernih programskih jezika zasnovana baš na programskom jeziku C.

Tokom drugog polugodišta, programski jezik C (sa elementima C++ - a) koristi se za upoznavanje polaznika sa procesom pravilnog zapisivanja programskog koda (programskog koda koji ima dobru strukturu, lepo je zapisan i lak za čitanje i održavanje), procesom realizacije algoritama u konkretnom programskom jeziku (C/C++) i procesom kompajliranja - pretvaranja programskog koda u izvršne konzolne programe.

Na kraju I godine, učenici polažu test (uspešno položen test je uslov za upis u II godinu).

Podelite sa prijateljima: