HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je programski jezik koji služi za definisanje osnovne strukture i sadržaja web stranice uz korišćenje čistog teksta koji je na predviđenim mestima uokviren tagovima (posebnim tekstualnim oznakama) i predstavlja jednu (prvu i najosnovniju) od tri osnovne internet tehnologije (HTML, CSS i JavaScript).

Učenici se upoznaju sa osnovnim HTML tagovima (html, head, body, div ....), elementima (paragrafi, linkovi, tabele, liste, formulari ....) i načinima pravilnog zapisivanja HTML koda i strukturiranja stranica.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je programski jezik koji se koristi za stilizaciju HTML elemenata (zadavanje boja, dimenzija, oblika i veličine slova, izradu padajućih menija, jednostavnih animacija i slično).

Jednostavan je za učenje i upotrebu i njegovom upotrebom postiže se brzo i lako oblikovanje sajtova, koji će izgledati dobro i na malim ekranima mobilnih uređaja i velikim monitorima desktop računara

JavaScript

JavaScript (nije u srodstvu sa programskim jezikom Java :)) je programski jezik koji omogućava osnovnu interakciju između korisnika i web sajta (korišćenjem formulara za unos podataka i drugih elemenata).

U ovoj fazi školovanja, učenici se upoznaju sa osnovnim konceptima JavaScript-a i načinima povezivanja JS koda sa HTML elementima. Predviđena je izrada nekoliko jednostavnih JS aplikacija i mini-igara i, na kraju I polugodišta, izrada sajta koji koristi sve tehnologije koje su učenici do tada savladali.

Visual C#

Programski jezik C# nastao je iz potrebe za jezikom koji bi spojio snagu C++ - a i njegovih raznovrsnih i moćnih biblioteka, sa elegantnijom i razumljivijom sintaksom (načinom zapisivanja programskog koda). Kao takav, vrlo brzo i lako je postao svojevrstan standard za pisanje desktop aplikacija u radnom okruženju operativnog sistema Windows.

U drugom polugodištu, učenici se upoznaju sa procesom kreiranja Windows aplikacija sa formom i pripadajućim elementima (dugmad, meniji, tabele ....), kao i osnovama 2D grafike.

Stečeno znanje koristi se za izradu više projekata (aplikacija i mini-igara), dok je za sam kraj godine predviđen veći, završni projekat (Windows aplikacija, ili igra, sa formama i pratećim elementima), posle koga (u slučaju da dati projekat uspešno izrade samostalno), učenici ispunjavaju uslov za prelazak u III godinu.

Podelite sa prijateljima: