Kratak istorijat ....

Škola programiranja za talentovanu decu nastala je u septembru 2002. godine, u okviru Računarskog centra SystemPro, sa originalnom i jedinstvenom idejom da se mladim, talentovanim polaznicima omogući besplatno pohađanje nastave programiranja u trajanju od jedne godine (što je period dovoljan za upoznavanje sa osnovama računarske tehnike, algoritmike i programiranja u programskom jeziku C).

Stara slika iz učionice
Slika 1. - Veseli učenici na našoj staroj adresi (cca. 2007.)

Već tokom prve godine rada Škole programiranja za decu, postalo je jasno da interesovanja mladih polaznika daleko prevazilaze prvobitno postavljene okvire, i stoga je program u sledećoj školskoj godini proširen na tri godine školovanja i obuhvatao je (pored prethodno navedenih oblasti), nastavu vezanu za web dizajn, platformu .NET (sa posebnim osvrtom na programski jezik C#), baze podataka i osnove objektno orijentisanog programiranja.

U periodu koji je usledio, program je dodatno proširivan novim oblastima kao što su PHP i MySql, Java, Android, Python, Unity, Arduino, Raspberry Pi ....

Misija ....

Tokom svih ovih godina, osnovni cilj škole je bio da, kroz savremen, kvalitetan i sveobuhvatan nastavni program, pomognemo mladim ljudima u savladavanju tehnika programiranja.

Smatramo da smo u tome uspeli, o čemu svedoče brojne medalje koje naši bivši i sadašnji učenici osvajaju na domaćim i međunarodnim informatičkim takmičenjima, kao i lakoća sa kojom naši učenici izlaze na kraj sa programerskim izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Ali - pre svega - naš najvažniji cilj je uvek bio da obezbedimo mladim programerima ambijent u kome će programiranje zavoleti, što bolje shvatiti u širem kontekstu i time steći najbolju moguću osnovu za dalje usavršavanje tokom akademskih studija i stručne prakse u nastavku školovanja.

Uvek smo se trudili da časove održavamo u pozitivnoj atmosferi koja (uz poštovanje osnovnog nivoa discipline koja je neophodna za bavljenje programiranjem), podstiče kreativnost, međusobnu saradnju i druženje polaznika.

Važan (i za mnoge učenike - nezaobilazan) deo školovanja u školi SystemPro, uvek su bile i ekskurzije koje organizujemo dva puta godišnje, tokom zimskog i letnjeg raspusta.

Uspesi naših bivših učenika
Slika 2. - Naši učenici ostvarivali su i ostvaruju brojne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz programiranja.

Na kraju - naš najveći uspeh su naši bivši polaznici - vedri i pozitivni mladi ljudi puni duha, od kojih starije generacije već godinama rade kao uspešni programeri, dok su oni nešto mlađi, studenti prestižnih domaćih i stranih fakulteta.

Mnogi od njih su se vraćali u školu SystemPro, u svojstvu nastavnog kadra, gde su mlađim kolegama prenosili svoja znanja i iskustva.

Slobodno nam se obratite preko kontakt stranice, ili se prijavite za školsku godinu 2024/25!

Podelite sa prijateljima: