Kratak istorijat ....

Škola programiranja za talentovanu decu nastala je u septembru 2002. godine, u okviru Računarskog centra SystemPro, sa originalnom i jedinstvenom idejom da se mladim, talentovanim polaznicima omogući besplatno pohađanje nastave programiranja u trajanju od jedne godine (što je period dovoljan za upoznavanje sa osnovama računarske tehnike, algoritmike i programiranja u programskom jeziku C).

Stara slika iz učionice
Slika 1. - Veseli učenici na našoj staroj adresi (cca. 2007.)

Već tokom prve godine rada Škole programiranja za decu, postalo je jasno da interesovanja mladih polaznika daleko prevazilaze prvobitno postavljene okvire, pa je program u sledećoj školskoj godini proširen na tri godine školovanja i obuhvatao je (pored prethodno navedenih oblasti), nastavu vezanu za web dizajn, .NET platformu (sa posebnim osvrtom na programski jezik C#), baze podataka i osnove objektno orijentisanog programiranja.

U periodu koji je usledio, program je dodatno proširivan novim oblastima kao što su PHP i MySql, Java, Android, Python, Unity, Arduino, Raspberry Pi ....

Misija ....

Tokom svih ovih godina, osnovni cilj škole je bio da, kroz savremen, kvalitetan i sveobuhvatan nastavni program, pomognemo mladim ljudima u savladavanju tehnika programiranja.

Smatramo da smo u tome uspeli, o čemu svedoče brojne medalje koje naši bivši i sadašnji učenici osvajaju na domaćim i međunarodnim informatičkim takmičenjima, kao i lakoća sa kojom naši učenici izlaze na kraj sa programerskim izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Ali - pre svega - naš najvažniji cilj je uvek bio da obezbedimo mladim programerima ambijent u kome će programiranje zavoleti, što bolje shvatiti u širem kontekstu i time steći najbolju moguću osnovu za dalje usavršavanje tokom akademskih studija i stručne prakse u nastavku školovanja.

Uvek smo se trudili da časove održavamo u pozitivnoj atmosferi koja (uz poštovanje osnovnog nivoa discipline koja je neophodna za bavljenje programiranjem), podstiče kreativnost, međusobnu saradnju i druženje polaznika.

Važan (i za mnoge učenike - nezaobilazan) deo školovanja u školi SystemPro, uvek su bile i ekskurzije koje organizujemo dva puta godišnje, tokom zimskog i letnjeg raspusta.

Uspesi naših bivših učenika
Slika 2. - Naši učenici ostvarivali su i ostvaruju brojne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz programiranja.

Na kraju - naš najveći uspeh su naši bivši polaznici - vedri i pozitivni mladi ljudi puni duha, od kojih starije generacije već godinama rade kao uspešni programeri, dok su oni nešto mlađi, studenti prestižnih domaćih i stranih fakulteta.

Mnogi od njih su se vraćali u školu SystemPro, u svojstvu nastavnog kadra, gde su mlađim kolegama prenosili svoja znanja i iskustva.

Slobodno nam se obratite preko kontakt stranice, ili se prijavite za školsku godinu 2023/24!

Podelite sa prijateljima: