IT termini

Kako su pojmovi iz informatike i računarstva dobili imena?

Osvrnimo se na neke poznatije ....

1. Bit

Bit je osnovna količina (jedinica) informacije i predstavlja jednu binarnu cifru koja može biti nula ili jedan (ali, takode, u prenesenom smislu, to može biti i "DA" ili "NE", "TACNO" ili "NETACNO", odnosno može označavati jednu od dve suprotnosti). Što se samog naziva tiče, bit je skracenica od binary digit.

2. Bajt (byte)

Za razliku od pojma bit, poreklo reči bajt (byte) je neizvesno. Postoje samo različite, neusaglašene teorije.

U svakom slucaju, reč bajt označava niz od osam bitova. U ASCII tabeli, takav niz bitova označava jedan znak englskog alfabeta, a takode je, u vreme kada su se pojavili osmobitni računari, označavao i dužinu procesorske reci, to jest količinu informacija koje racunar može odjednom da "odgrize".

Jedna od pretpostavki je da je to zapravo poreklo reči bajt. Sama rec (engl. byte), stilizovan oblik glagola bite (bite = zagristi), ali, na ovo pitanje i dalje nema dogovora.

3. Računar (eng. computer)

Reč latinskog porekla koja je, do pojave elektronskih računara, označavala zanimanje: osobu koja se bavila računanjem (za potrebe velikih preduzeća i slično).

Računar u prvobitnom značenju
Slika 1. - Primena mehaničke naprave u naučne svrhe (izvor: Wikipedia)

U današnje vreme, označava elektronski uređaj koji je, sredinom XX veka, preuzeo obavljanje navedenog posla.

4. Kompajler (eng. compiler)

U vreme dok računari nisu raspolagali memorijom, postojalo je zanimanje sa ovim nazivom. Kompilacija (kao imenica) je reč koja oznacava slaganje, ili nagomilavanje, te su ljudi koji su se bavili ovim zanimanjem, bili zaduženi za beleženje nizova naredbi (možemo to smatrati svojevrsnim nagomilavanjem), koje su služile obavljanju određenog zadatka (prvobitni vid zapisivanja programa, u vreme dok upotreba elektronske memorije nije postala široro rasprostranjena).

U današnje vreme, izraz oznacava računarski program koji prevodi tekst napisan korišćenjem odredenog programskog jezika, u niz naredbi na mašinskom jeziku.

5. Piksel (engl. Pixel)

Iako je piksel jedan od osnovnih termina u računarskoj industriji koji mnogi od nas koriste svakodnevno, relativno je mali broj ljudi koji zapravo zna poreklo ovog termina. Međutim, jednostavno je:

Reč Pixel nastaje skraćivanjem izraza "Picture Element" (uz malo stilizacije).

6. Bag (engl. Bug)

Poreklo ovog izraza, koji je nastao četrdesetih godina dvadesetog veka, zapravo ima veze sa bubama. Važan događaj vezan za ovaj termin, zbio se godine 1947. u računarskoj laboratoriji univerziteta Harvard, kada je pronađen moljac koji je sprečavao izvršavanje programa na računaru Mark II, tadašnjem čudu tehnike.

Prvi računarski bag
Slika 2. - Siroti moljac koji je "zabagovao" računar Mark II (izvor: Wikipedia)

Smatra se da je ovo prvi ikada pronađen računarski bag. :)

Napomena: Tekstovi i slike na sajtu www.skola-programiranja.rs (osim u slučajevima pojedinih fotografija, gde je drugačije navedeno) predstavljaju intelektualnu svojinu autora sajta www.skola-programiranja.rs i zabranjeno je njihovo korišćenje na drugim sajtovima i štampanim medijima, kao i bilo kakvo korišćenje u komercijalne svrhe, bez eksplicitnog odobrenja autora i Računarskog centra SystemPro. ©SystemPro d.o.o. novembar 2019.
Autor članka Nikola Vukićević Za web portal www.skola-programiranja.rs Preuzeto sa sajta www.codeblog.rs uz odobrenje autora
Podelite sa prijateljima: