Šta je zapravo programiranje?

Ako razmislimo o uređajima koji nas okružuju (bilo da su u pitanju elektronski uređaji, ili mehaničke naprave), lako ćemo zaključiti da većina ima neku konkretnu i očiglednu svrhu. Svi znamo čemu služe: televizor, telefon, usisivač, automobil ili električna bušilica.

Čemu onda zapravo služe računari?! Iz iskustva znamo da se računari koriste za najrazličitije zadatke, ali, šta je računar sam po sebi i šta on zapravo radi?

Sam po sebi, računar je elektronski uređaj koji je u stanju da obavlja računanje (da budemo precizni - osnovne računske operacije), da smešta podatke u memoriju i premešta ih sa jednog mesta na drugo. I to je .... manje-više .... sve!

Znamo, očekivali ste više. Očekivali ste lepši i drugačiji odgovor i - kada tako napišemo - deluje da su računari veoma nezanimljive i ne preterano korisne sprave dok naše dosadašnje, svakodnevno iskustvo govori da su računari sveprisutni, veoma korisni i krajnje zanimljivi: pomažu u obavljanju kancelarijskih i drugih poslova, koriste se u kontrolisanju industrijskih procesa i saobraćaja, imaju brojne primene u obrazovanju, zdravstvu, privredi, industriji zabave i mnogim drugim oblastima.

Deluje nekako kao da nešto u celoj priči "ne štima"?! Međutim, radi se o sledećem ....

Iako računari sami po sebi, u datom trenutku, mogu izvršavati samo krajnje jednostavne instrukcije, u stanju su da te instrukcije izvršavaju izrazito velikom brzinom (više desetina, pa i stotina miliona instrukcija u samo jednoj sekundi), pamte ih u memoriji i pozivaju po potrebi.

Ovo svakako menja stvari i čini računare krajnje zanimljivim(!) i stoga, možemo zaključiti sledeće:

  • Program je niz instrukcija koji ima za cilj obavljanje određenog zadatka.
  • Programiranje je nauka i veština organizovanja i zapisivanja računarskih instrukcija u cilju rešavanja različitih problema i obavljanja različitih zadataka.
  • Programi su ono što računarima daje pravi smisao!

Prvi korak u kreiranju programa je detaljna razrada algoritma (Algoritmi - članak) ....

Napomena: Tekstovi i slike na sajtu www.skola-programiranja.rs (osim u slučajevima pojedinih fotografija, gde je drugačije navedeno) predstavljaju intelektualnu svojinu autora sajta www.skola-programiranja.rs i zabranjeno je njihovo korišćenje na drugim sajtovima i štampanim medijima, kao i bilo kakvo korišćenje u komercijalne svrhe, bez eksplicitnog odobrenja autora i Računarskog centra SystemPro. ©SystemPro d.o.o. novembar 2019.
Autor članka Nikola Vukićević Za web portal www.skola-programiranja.rs Preuzeto sa sajta www.codeblog.rs uz odobrenje autora
Podelite sa prijateljima: