Kreiranje lokalnog web servera

Šta je sve potrebno

Kreiranje, kofnfiguracija i održavanje velikih i ozbiljnih web servera koji nose poznate sajtove kojima pristupamo svakodnevno je ozbiljan posao. Međutim osnovnu funkcionalnost web servera možemo zapravo postići na jednostavan način.

Prvo nam je potreban softver (u našem slučaju koristićemo program XAMPP), koji možemo preuzeti sa sledeće adrese: XAMPP - download.

Zatim ćemo program instalirati na naš lokalni disk (preporučujemo da program XAMPP instalirate na lokaciju D:\xampp).

Posle toga, potrebno je pronaći fajl index.php, koji se nalazi u folderu D:\xampp\htdocs i promeniti sledeću liniju koda ....

XAMPP ini podesen da otvara folder dashboard
Slika 1. - Podešavanja lokalnog servera koja je potrebno izmeniti.

.... na sledeći način ....

XAMPP ini podesen da otvara folder sajtovi
Slika 2. - Podešavanja lokalnog servera - posle korekcije.

.... i kreirati folder D:\xampp\htdocs\sajtovi - u koji ćemo smeštati naše sajtove - svaki sajt u zaseban podfolder.

Na kraju, kreirajmo podfolder D:\xampp\htdocs\sajtovi\prvi_sajt i smestimo u taj folder fajl index.php.

Još malo i sve je spremno ....

Otvorimo sada fajl index.php za upisivanje i unesimo sledeći kod:

PHP kod za lokalni server
Slika 3. - PHP kod našeg prvog sajta! :)

Presecanje vrpce ....

Pokrenite XAMPP control panel i startujte servis Apache.

XAMPP sa pokrenutim servisom Apache
Slika 4. - XAMPP Control Panel sa pokrenutim servisom Apache.

Zatim, pokrenite vaš omiljeni web pretraživač (Mozilla, Chrome, Opera ....) i u adresnu liniju upišite: "locahost" (bez navodnika) i pokrenite sajt.

Indeks sajtova na lokalnom serveru
Slika 5. - Direktorijum našeg lokalnog servera (naših sajtova).

Prvo što ćete videti je indeks (sadržaj) vašeg foldera sa sajtovima. Među folderima biće prisutan i folder "prvi_sajt" (zapravo, osim ako niste dodavali foldere "za svoj račun", to će biti jedini folder).

Kada pristupite ovom folderu, dobićete pozdravnu poruku koju ste napisali u fajlu index.php.

Pokrenut sajt na lokalnom serveru
Slika 6. - Naš prvi sajt - pokrenut na našem lokalnom serveru (čestitamo! :)).

Sada imate svoj sopstveni lokalni web server (koji možete koristiti za isprobavanje sajtova koji će možda jednog dana biti postavljeni na neki javno dostupan server)! :)

Napomena: Tekstovi i slike na sajtu www.skola-programiranja.rs (osim u slučajevima pojedinih fotografija, gde je drugačije navedeno) predstavljaju intelektualnu svojinu autora sajta www.skola-programiranja.rs i zabranjeno je njihovo korišćenje na drugim sajtovima i štampanim medijima, kao i bilo kakvo korišćenje u komercijalne svrhe, bez eksplicitnog odobrenja autora i Računarskog centra SystemPro. ©SystemPro d.o.o. novembar 2019.
Autor članka Nikola Vukićević Za web portal www.skola-programiranja.rs Preuzeto sa sajta www.codeblog.rs uz odobrenje autora
Podelite sa prijateljima: